با ما تماس بگیرید 2114 237 0921

خانه » قانون مالیات های مستقیم » درآمد مشمول مالیات

درآمد مشمول مالیات

درآمد مشمول مالیات به معنای آن بخشی از درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی است که از آن برای محاسبه مالیات بر درآمد استفاده می شود و در واقع نرخ یا ضریب مالیاتی حسب مورد به آن بسته می شود. برای مثال درآمد مشول مالیات اجاره املاک بر اساس ماده 53 قانون مالیات مستقیم عبارت است از «کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و تعهدات مالک.» بنابراین درآمد مشمول مالیات لزوما برابر با کل درآمد مؤدی نیست.
اصطلاح دیگری نیز وجود دارد که باعث می شود میزان درآمد مشمول مالیات با میزان خالص درآمد مؤدی متفاوت شود؛ «معافیت». معافیت های مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم انواع متفاوتی دارند، این معافیت ها پیش از آنکه نرخ مالیاتی بر درآمد مشمول مالیات فرد اعمال شود از مجموع درآمد فرد کاسته می شود تا درآمد مشمول مالیات مؤدی محاسبه شود. مثلا در ماده 91 قانون مالیات مستقیم هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف شده است، یعنی میزان وجوهی که ازین منبع به درآمد حقوق بگیر اضافه شده است برای محاسبه درآمد مشمول مالیات فرد، از مجموع درآمد حقوق وی کسر می شود سپس نرخ یا ضریب مالیاتی اعمال می شود.
اصطلاح دیگر «بخشودگی» می باشد که با معافیت متفاوت است. در معافیت همان طور که عنوان شد، مقدار معافیت پیش از آنکه مالیات بر درآمد مؤدی محاسبه شود از مجموع درآمد وی کاسته می شود، ولی در بخشودگی مالیاتی، درآمد مشمول مالیات مؤدی تحت تاثیر قرار نمی گیرد و بعد از آنکه درآمد مشمول مالیات فرد محاسبه و ضریب مالیاتی به آن بسته شد، بخشودگی اعمال می شود. به عبارت دیگر معافیت در فرآیند پیش از محاسبه مالیات اعمال می شود و درآمد مشمول مالیات مؤدی را تحت تاثیر قرار می دهد ولی بخشودگی در فرآیند بعد از محاسبه مالیات اعمال می شود بنابراین تاثیری در میزان درآمد مشمول مؤدی فرد ندارد. مثلا در ماده 92 قانون مالیات مستقیم عنوان شده است که «50 درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.» که با توجه به توضیحات فوق مبرهن است که مالیات حقوق افراد مذکور مانند سایر مناطق کشور محاسبه می شود ولی در مرحله پایانی 50 درصد آن بخشوده می شود.
اصطلاح دیگر، «مالیات با نرخ صفر» است. منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدی مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمد های خود در موعد های مشخص شده در قانون مالیات مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور است و سازمان مالیاتی نیز باید اظهارنامه را بررسی و درآمد مشمول مالیات مؤدی را بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور تعیین کند. پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی، مالیات وی با نرخ صفر محاسبه می شود. به عبارت ساده تر در مورد مالیات با نرخ صفر مانند بخشودگی مالیاتی، در درآمد مشمول مالیات فرد تغییری ایجاد نمی شود و در هر دو اعمال بخشودگی و مالیات با نرخ صفر بر خلاف معافیت، پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی اعمال می شود. برای مثال بر اساس ماده 132 قانون مالیات مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحد های تولیدی یا معدنی از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. بنابر توضیحات و مثال مذکور مشخص می شود که اصطلاح مالیات با نرخ صفر به معنای عدم مشمولیت درآمد مؤدی از پرداخت مالیات نیست، بلکه مشمول مالیاتی با نرخ صفر درصد می باشد.
در مجموع می توان مراحل تشخیص مالیات بر درآمد را بر اساس مباحث مطرح شده در قالب یک دیاگرام ساده به صورت زیر نشان داد:
 نویسنده : محمد صادق عبداللهی پور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *